Startsida | Kontakt
Bild: Livskvalitet med personlig assistans i Västerås genom Fram Assistans
      Startsidan / Petö-träning / Mer om Petö-pedagogik
 

 

Mer om Petö-pedagogik

Följande är en sammanfattning av den viktigaste information kring Petö-pedagogik / Konduktiv pedagogik och Petö-instututet i Budapest.

Konduktiv Pedagogik och Petö-institutet i Budapest

Konduktiv Pedagogik (även kallad Petö-pedagogik) är ett pedagogiskt system utvecklat av den ungerske läkaren András Petö (1894 - 1967), en specialist i neurologi, fysioterapi och ortopedi.

Redan under trettiotalet skisserade dr Petö på sin idé om Konduktiv Pedagogik, och efter andra världskriget började han arbeta enligt sina principer med en grupp om 14 cp-skadade barn. Två år senare kunde flera av dem börja gå i vanlig skola. Sporrad av sina framgångar öppnade Petö 1950 den första skolan där Konduktiv Pedagogik användes, med 80 barn, på Villiany utca i Budapest, Ungern. Där började han även undervisa sina första ”conductorer”.

Vad är Konduktiv Pedagogik?
Konduktiv Pedagogik är ett komplext, välplanerat, och konsekvent pedagogiskt system. Konduktiv Pedagogik är inte någon terapi. Systemet hjälper hjärnskadade eller ryggmärgsskadade barn och vuxna med olika motoriska problem att utveckla sig till fullt fungerande självständiga individer. Till skillnad från olika sjukgymnastiska övningar eller träning, koncentrerar sig detta pedagogiska system inte bara på att förbättra de motoriska färdigheterna. Systemet betonar utveckling av hela den skadades personlighet inklusive känslor och intelligens. Ortopediska operationer används, men sällan på barn yngre än 8 år.
Vad är en Conductor?
Vid utövning av Konduktiv Pedagogik är hela teamet av professionella (såsom arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och förskollärare) ersatt av en enda specialpedagog, så kallad "conductor". Conductorn är ansvarig för personens fysiska, intellektuella och sociala utveckling. Conductorn skapar situationer som ständigt hjälper eleven att lära sig nya saker. Conductorn ser till att eleven har framgång i sina meningsfulla strävanden. Ett av huvudvillkoren för framsteg med Konduktiv Pedagogik är ett välfungerande förhållande mellan conductorn och den skadade. Utbildningen till conductor tar fyra år. Oftast arbetar flera conductorer med en grupp av barn eller vuxna. 300 diplomerade conductorer arbetar på Petö-institutet.
Petö-institutet i Budapest
Petö-institutets huvudbyggnader hittar man på Kutvalgye utca 6 i Budapest. På Petö-institutet rehabiliteras ca: 1000 barn med cp-skador och ryggmärgsbråck om året. På Petö-institutet behandlas även vuxna patienter med stroke, multipel skleros, Parkinsons sjukdom eller trafikskador. Konduktiv pedagogik är ett fascinerande ämne för många vetenskapsmän, för närvarande verkar 220 forskare vid Petö-institutet.
Möjligheter för Konduktiv Pedagogik i mycket låg ålder.
Friska barn som är ca: 6 månader gamla utforskar mycket aktivt sin omgivning. Med enorm nyfikenhet betraktar de, tar och smakar på allt runt omkring. De utforskar även aktivt sina kroppar, händer, fötter och så vidare. Genom ständig aktivitet lär de sig oavbrutet nya saker.
Barn med cp-skador är också nyfikna. De vill också ta och smaka på allt runt omkring. Men de har problem. De kan inte röra sig som de behöver, de kan inte nå saker trots stora ansträngningar, de är ofta mycket långsamma. För att utveckla sig lika bra som friska barn, behöver de hjälp.
Man har erfarit att de bästa resultaten uppnås med Konduktiv Pedagogik när man börjar snarast efter att skadan skett. De senaste tjugo åren har man på Petö-institutet arbetat med barn redan när de är 6 månader gamla. Resultatet är att 70% till 80% av barnen utvecklas så väl att de hinner ikapp sina jämnåriga kamrater motoriskt och mentalt och att de kan integreras i vanliga förskolegrupper innan de fyller sex år. Detta innebär att de fungerar fullt normalt i en barngrupp utan några som helst hjälpmedel eller assistenter.
Genom att lära de mycket små cp-skadade barnen att gå, förhindras utvecklingen av olika skelettdeformeringar. Hos de här tidigt behandlade barnen har man minskat behovet av ortopediska operationer till en tredjedel.
De minsta barnen jobbar tillsammans med föräldrarna en till två timmar varje dag. De är 5 eller 6 i varje grupp och får hjälp av 3 till 4 conductorer. Barnen lär sig med hjälp av sånger, lekar och olika barnsramsor. De lär sig rulla, sparka, krypa och leka självständigt. De har alla möjliga leksaker, ofta specialtillverkade efter deras behov.
Föräldrarna får instruktioner hur de ska ta hand om barnen hemma. Ett cp-skadat barn behöver ha fasta dagsrutiner, och bör sysselsättas med olika aktiviteter och lekar. Deras föräldrar får uppmuntran och stöd, så de förstår att deras barn kommer att bli bättre, så de inte fruktar framtiden. Föräldrarna lär sig uppfatta när barnet lär sig något nytt och hur ska de nya kunskaperna fördjupas och förankras i vardagslivet. Det finns ett djupt förtroende mellan conductorerna och föräldrarna.
Lite äldre eller mognare barn jobbar mer självständigt med föräldrarna i närheten. De sitter och leker och de går och står med sina små plastkängor på benen (för att undvika felaktig fotställning) och vissa med kryckor i händerna. De lär sig även att äta själva, ta av sig byxorna och gå på pottan. Allt sker i en trevlig, lekfull atmosfär med sång och lek.
Gruppen Förskolebarn 3-6 år
På Petö-institutet i Budapest jobbar de lite äldre eller mognare barnen mer självständigt med föräldrarna i närheten. De sitter och leker och de går och står med sina små plastkängor på benen (för att undvika felaktig fotställning) och vissa med kryckor i händerna. De lär sig även att äta själva, ta av sig byxorna och gå på pottan. Allt sker i en trevlig, lekfull atmosfär med sång och lek.
Man har olika program för barn, som är spastiska eller athetoidiska, som är ataktiska och som har ryggmärgsbråck. Barnen lär sig krypa, sitta, stå och gå, klä på sig och sköta sin hygien. De lär sig använda sina händer i alla möjliga sammanhang. De lär sig prata och simma. De leker på alla möjliga sätt, de bakar, målar, klipper och klistrar. Barn med ryggmärgsbråck lär sig att gå och att kontrollera sin urinblåsa, för att slippa bära blöjor hela livet. Barnen lär sig alla färdigheter som andra, friska barn i samma ålder ska kunna i en vanlig förskola. Barnen är koncentrerade, pigga och glada, aktiva i alla tävlingar och lekar.
Man har konstaterat att med hjälp av Konduktiv Pedagogik utvecklar sig barnet på alla områden. När ett barn lär sig kontrollera sin kropp och sina händer, ökar dess intelligens och självförtroendet växer.
Varje barn på Petö-institutet som fyller 6 år, får genomgå en mognadstest. Resultatet avgör vilken skola barnet får gå i.
Konduktiv pedagogik i skolåldern
Varje barn på Petö-institutet som fyller 6 år, får genomgå en mognadstest. Resultatet avgör vilken skola barnet får gå i. Resultaten är förbluffande: 91 % av barnen börjar i en vanlig skola och endast 9 % börjar i särskola.
De flesta skolbarnen bor på Petö institutet. De är aktiva hela dagen, undervisning varvas med gymnastik, gåträning och individuella program. äldre barn lär sig även att jobba med datorer, de har träslöjd, syslöjd och andra typer av skapande verksamhet. De är uppmuntrade att även vara aktiva på fritiden, flera tonårspojkar väljer till ex. att syssla med styrketräning.
Alla barn, även de som är athetoidiska, lär sig att skriva för hand. Handskrivningen förbättrar handmotoriken och deras förmåga att kommunicera även på andra sätt.
När barnen fyller 14 år fortsätter de i en vanlig gymnasie-, eller yrkesskola. I tonårsgruppen minskar ständigt andelen ungerska barn, som i regel får hjälp redan när de är små. Här finns flera utländska barn som börjat med Konduktiv Pedagogik ganska sent och barn, som t.ex. är trafikskadade.
Uppföljning
Man följer alla barn, som en gång varit elever på Petö -institutet. Under två år efter att barnet lämnat institutet och börjat gå i en vanlig skola, ordnar man ett tvåtimmars träningspass två gånger i veckan. Man se till att alla klarar sig tillfredsställande utanför institutet. Man håller kontakt med eleverna och hjälper dem, om så behövs, hela livet.
Vuxna
På Petö-institutet arbetar man med grupper av vuxna patienter med hemiplegi (stroke), multipel skleros, Parkinsons sjukdom och med trafikskadade patienter. Beroende på skadorna jobbar man i mindre eller större grupper med långsammare eller snabbare tempo.
Den internationella verksamheten
1985 bildades Petö-institutets internationella avdelning. Metoden i denna avdelning är lite annorlunda, då man här jobbar med korttids Konduktiv Pedagogik. Man har långa köer av utländska barn och för dem finns det inte tillräckligt med platser. Man jobbar i perioder på 4 veckor 2-3 gånger om året och man satsar på ett större samarbete med föräldrarna. Detta har visat sig vara ett ganska effektivt sätt att jobba. Efter avslutad period åker barnet hem med målet att använda allt det lärt sig. Det får med sig ett program hem, som det fortsätter att jobba med.
Barnen i den internationella gruppen är ofta äldre, har ofta redan fått någon rehabilitering och är redan opererade. Conductorerna skräddarsyr en korttids och långtidsstrategi för varje individs fortsatta rehabilitering.
Varje månad kommer ca. 200 utländska barn i alla åldrar. Det finns även ett Petö-centrum i London, som tillhör Petö-institutet, där man mest jobbar med uppföljningen.
 
 
 

 

     
 
Copyright Fram Assistans | Telefon 021-356921 | kontakt@framassistans.se
Fram Assistans har sitt kontor i Västerås och riktar sig till personer med funktionshinder, handikapp och utvecklingsstörningar såsom CP, afasi eller autism.
Vi arbetar med personlig assistans i Västerås och närområdet (Enköping, Köping, Eskilstuna och Sala). Vi hjälper ordna och administrera personlig assistans enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS).
Hem
Personlig Assistans
Behöver personlig assistans
Har redan personlig assistans
Hur du blir kund
Ordlista personlig assistans
Kunder & Anhöriga
Vad våra kunder säger
Olika behov - olika villkor
Dina omkostnadspengar
Behöver personlig assistans
Har redan personlig assistans
Hur du blir kund
Vanliga frågor - kunder
Assistenter
Vanliga frågor från assistenter
Petö-träning
Mer om Petö-pedagogik
Om Fram Assistans
Vad vi står för
Kontaktinformation
Kontaktformulär
Bra länkar
Frågor och svar
Frågor från kunder
Frågor från assistenter